Nytt styre

Årsmøte og styremøte ble avholdt ved Emma Sansehus 26-27.2.18. Charlotte Blakstad som har vært vår webansvarlig og vår leder Turid Helen Bugten takker for seg etter mange år med stort engasjement for sanserom og sansestimulering. Vårt nye styre består nå av: Veronica Skjønberg, leder Marthe Eidissen Holmeide, nestleder Katrine Moe, styremedlem Sissel Søbakk Dalen, varamedlem   […]

Les mer

Årsmøte 2018

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen. 3. Godkjenning av årsmelding
2016/2017 4. Godkjenning av regnskap 2016/2017 5. Styrets forslag til budsjett
2018 6. Valg av styre og oppgavefordeling for 2018 7. Innkomne saker: • Nettside status quo og forslag til fremdrift , praktisk økt m […]

Les mer

RHYME

RHYME is a five year research project (2011-2016) financed by Research Council of Norway through the VERDIKT programme. The goal of the RHYME project is to improve health and life quality for persons with severe disabilities, through use of “co-creative tangibles”. These are ICT based, mobile, networked and multimodal things, which communicate following musical, narrative and communicative […]

Les mer
  • 1
  • 2