Nytt styre

Årsmøte og styremøte ble avholdt ved Emma Sansehus 26-27.2.18. Charlotte Blakstad som har vært vår webansvarlig og vår leder Turid Helen Bugten takker for seg etter mange år med stort engasjement for sanserom og sansestimulering. Vårt nye styre består nå av: Veronica Skjønberg, leder Marthe Eidissen Holmeide, nestleder Katrine Moe, styremedlem Sissel Søbakk Dalen, varamedlem   […]

Les mer

Årsmøte 2018

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen. 3. Godkjenning av årsmelding
2016/2017 4. Godkjenning av regnskap 2016/2017 5. Styrets forslag til budsjett
2018 6. Valg av styre og oppgavefordeling for 2018 7. Innkomne saker: • Nettside status quo og forslag til fremdrift , praktisk økt m […]

Les mer
Innkalling til årsmøte i Norske sanserom

Innkalling til årsmøte i Norske sanserom

Innkalling til årsmøte i Norske sanserom Mandag 09.05.16  kl. 0900 – 1600 Comfort Hotel Grand Central Jernbanetorget 1, Oslo, NO, 0154  Saker/innspill til behandling sendes leder turid.helen.bugten@gmail.com innen 01.05.16. Fullstendig saksliste foreligger på vår nettside fra 05.05.16.  Av praktiske hensyn vil vi ha påmelding innen 05.05.16 til ovenstående mailadresse. Velkommen!

Les mer
  • 1
  • 2