Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte i interesseorganisasjonen Norske Sanserom blir avholdt ved Holmen Fjordhotell 25.3, kl. 14. Påmelding og saker bes innmeldes til styrets leder Veronica Skjønberg, innen 15.3 (snoezelen@melhus.kommune.no). Velkommen!

Les mer

Årsmøte 2018

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å 
underskrive protokollen. 3. Godkjenning av årsmelding
2016/2017 4. Godkjenning av regnskap 2016/2017 5. Styrets forslag til budsjett
2018 6. Valg av styre og oppgavefordeling for 2018 7. Innkomne saker: • Nettside status quo og forslag til fremdrift , praktisk økt m […]

Les mer