Multisensory environments også kjent som Snoezelen, oppsto i Nederland på 70-tallet og innebærer sanselige opplevelser og aktiviteter. I dette ligger det to dimensjoner. Aktivitetsdimensjonen kan knyttes til «snuffelen» (snuse) som kjennetegnes av en tilstand hvor man er nysgjerrig og aktivt søker inntrykk og opplevelser. På den annen side ligger en passiv dimensjon som knyttes til ordet «doezele» (døse). Denne dimensjonen kan knyttes opp mot passivt å ta imot sanseopplevelser og formålet er da avslapning og avspenning.

Derav ordet Snoezelen.

Multisensory environment – definisjon:

“MSE is a dedicated space or room for relaxation and/or work, where stimulation can be controlled, manipulated, intensified, reduced, presented in isolation or combination, packed for active or passive interaction, and temporally matched to fit the perceived motivation, interests, leisure, relaxation, therapeutic and/or educational needs of the user. It can take a variety of physical, psychological and sosiological forms”

Paul Pagliano, 1998.

Registrer

Registrer din bedrift / sanserom her hos oss og bli med å skap noe stort! Bli med i nettverket da vel! Det er helt gratis og uten forpliktilser.