Litteraturliste

Litteraturliste

Ønsker du å utvide horisonten?

Her har du noen forslag til aktuell litteratur:

 

 • Algotson, Stina og Õstrom, Åsa (2013) Sansenes spisskammer
 • Berg, Anne og Klippe, Karin (2007): Små barns kroppslige verden
 • Berg, Anne (2009): Å lære med hele kroppen
 • Borre, Nanett (2015): Små, glade bein
 • Bossaeus M. (1997): Med öppna sinnen – i vita lekrummet
 • Brantzæg Ida, Smith Lars, Torsteinson Stig (2011): Mikroseperasjoner. Tilknytning og behandling.
 • Bundy A. M.fl (2002): Sensory Integration
 • Caldwell Phoebe (1998): Person to person
 • Caldwell Phoebe (2000): You don`t know what it`s like
 • Dalen T. (1998): Snoezelen som opplæringsmiljø (artikkel i Spesialpedagogikk)
 • Dalen T. (2001): Interessekartlegging som nødvendig basis for opplæring og aktivisering for multifunksjonshemmede (artikkel i Snoezelen journalen)’
 • Fadnes B, Leira K og Brodal P (2010): Læringsnøkkelen
 • Frölich A. (1995): Basal stimulering for mennesker med multifunksjonshemming
 • Fugle Gunn Karoline (2012): Rytmen mellom oss
 • Dunn, Winnie: Living Sensationellly – understanding your senses (2009)
 • Dunn, Winnie: Sensory Profile (1999)
 • Gjærum B, Ellertsen B. m.fl. (2002): Hjerne og atferd
 • Hart Susan (2009): Den følsomme hjernen
 • Huelsegge J. og Verheul A. (1987): Snoezelen Another World
 • Kranowitch, Carol S. (2005): The Out-of-Sync Child.
 • Letts et.al.(2003): Using environment to enabel occupational preformance
 • Mertens K. og Verheul A (2005): Snoezelen, Application fields in practice
 • Mertens K: Snoezelen in action (2008)
 • Moberg Uvnas Kerstin (2000): Lugn och berøring
 • Moe Vibeke, Slinning Kari, Hansen Bergum Marit (2010). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse.
 • Myskja Audun (2003): Den musiske medisin
 • Pagliano Paul, (1999): Multisensory Environments
 • Pagliano Paul (2001): Using a Multisenosory environment
 • Sanchez A. et.al (2013): Multisensory stimulation for people with dementia: a revew of the literature. American Journal of Alzheimer`s Disease and Other Dementias 2013; 28 (1): 7-14
 • Shapiro M. (2002): Snoezeling. Controlled multi-sensory stimulation
 • Svendsen B og Jacobsen K (2013): Emosjoners kommunikative funksjon i barneterapi (Tidsskrift for norsk psyk.for.)
 • Tetzchner S. (2012): Utviklingspsykologi
 • Bugten Turid (2016): Rom for opplevelse, Lose your mind and come to your senses.

 

16.10.15