Mindfulnesskonferansen 2016 – Scandic Fornebu, Oslo 14. -15.oktober

Mindfulnesskonferansen 2016 – Scandic Fornebu, Oslo 14. -15.oktober

Empati, medfølelse og tilstedeværesle, – viktige forutsetninger når vi skal hjelpe våre brukere til gode sanseøyeblikk!

Har du ikke meldt deg på alle rede så legg merke til at«Early Bird»-fristen går ut 10.juni. Etter denne dato vil det komme et tillegg i påmeldingsavgiften på kr 800,-. Derfor – vær rask med påmeldingen J

Noen av foredragsholderne

                                  James R. Doty – Scilla Elworthy – Brooke D. Lavelle – Paul Gilbert – Arild Bjørndal – Frits Kloster – Erik van den Brink – Mary Gordon – Michael de Vibe – Jeremy Hunter – Anne Sælebakke

Konferansen er et samarbeid med Tenzin Gyatso institutt, som har arrangert tilsvarende konferanser i USA og London. Konferansen vil ha hovedfokus på empati og medfølelse. Den vil belyse sammenhengen mellom mindfulness og empati og medfølelse både for den enkelte og innenfor ulike samfunnsområder.

Vi har vært så heldige å få mange internasjonalt ledende personer innenfor feltet. Årets konferanse vil derfor i hovedsak foregå på engelsk.

Det vil bli plenumsforedrag med mulighet for fordypning i parallelle sesjoner. Noen av parallellsesjonene vil være på norsk.

Pre-konferansen, torsdag 13. oktober, er Mindfulness Norges årlige Nærværsdag med mindfulness-praksis i stillhet. Denne ledes av erfarne lærere fra Mindfulness Norge.

I tillegg vil det på ettermiddagen den 13. oktober bli arrangert en ungdomskonferanse om empati og medfølelse for 10 inviterte klasser fra videregående skoler og folkehøgskoler. De vil der få møte mange av foredragsholderne fra hovedkonferansen. Hensikten er å inspirere i forhold til temaene som konferansen tar opp.

Program

Praktisk informasjon og priser

Påmeldingsskjema