Ås Kommunale Dagtilbud
Turid Helen Bugten month old
64962154 class size
Ås Kommunale Dagtilbud
Vi ønsker at Dagtilbudet skal være mulighetenes sted. Vår målsetting er å gi hver enkelt bruker en god hverdag ut ifra de gitte rammebetingelser.
Heberheimen Sansesenter
Ingeborg Sagenes month old
62 80 84 40 class size
Heberheimen Sansesenter
Heberheimen Sansesenter
Askøy trenings og aktivitetssenter
Askøy aktivitetssenter month old
56 15 58 40 class size
Askøy trenings og aktivitetssenter
Askøy trenings og aktivitetssenter (ATAS) er et dagsenter for utviklingshemmede i Askøy kommune.

Straupshaugen Verksted
Kjell Hugo Dybwik month old
74 05 24 90 class size
Straupshaugen Verksted
Arbeid- og aktivisering av voksne menesker med bistandsbehov. Vedproduksjon, møbelverksted, formingsavdeling, turgrupper, voksenopplæring og sanserom.
Sande Dagsenter
May Tone Sømme month old
51 94 43 60 class size
Sande Dagsenter
Sande Dagsenter
Hillevåg Arbeidsgård
Monica Lende Haugen month old
51 82 34 40 class size
Hillevåg Arbeidsgård
Sansehuset holder til i 1. etg. ved Hillevåg arbeidsgård, Haugåsstubben 1b, Vi tilhører Stavanger kommune Brukergruppen: Brukerne av Sansehuset er voksne mennesker med stort hjelpebehov. Sansehuset har i dag 22 brukere som deler 15 hele plasser. Det faglige tilbudet: Vi har i dag et sansehus vi er veldig stolte av, og interessen samt tilbakemeldingene har vært mange siden åpningen i februar 2006.

Hvite rom – haugesund
Kate Myrvoll month old
92 05 88 03 class size
Hvite rom – haugesund
Hvite rom – haugesund
Avanti Dagsenter – Trondheim
Avanti Dagsenter month old
72 54 77 79 class size
Avanti Dagsenter – Trondheim
Avanti er et tilbud, tilpasset personer med utviklingshemming, eller kognitiv svikt i omfattende grad. Vårt tilbud er også tilpasset personer som på grunn av hjernesllag,eller ulykke , ha mistet store deler av sitt ferdighetsrepertoar,og har omfattende omsorg behov
Bø Arbeidssenter
Elisabeth Erikstein month old
35 06 11 82 class size
Bø Arbeidssenter
Bø Arbeidssenter er et dagsenter som gir tilbud til 16 utviklingshemmede personer idag. Vi har 3 sanserom på senteret.

Alfheim Aktivitetshus
Lillian Sorem month old
77 60 51 92 class size
Alfheim Aktivitetshus
Alfheim aktivitetshus er et aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming, lærevansker, psykiske lidelser og fysisk funksjonshemmede. Vi er tilsluttet kulturavdelingen i kommunen og har 4 band, teater, idrett for alle, fritidsklubb,sommerklubb og en del andre aktiviteter. Vårt sanserom er kun i startfasen. Vi har fått musikkseng, en del matter/puter og massasjestol. Vi prøver å få ferdigstillet sanserommet i løpet av 1. haldel av 2011 hvis økonomien holder. Er veldig interessert i gode løsninger samt ideer til ting man kan lage selv.