Nygårdshaugen Dagsenter
Eva Johansen month old
69 10 31 60 class size
Nygårdshaugen Dagsenter
Et dagsenter for utviklingshemmede. Sansestimulering er en viktig del av tilbudet til våre brukere. Våre 5 sanserom (hviterom, ballrom, taktilrom, boblebad og rom med vibrostol og løvbaldstol) blir også utleid til leietakere i nærliggende kommuner.
Hvitt og Blått-rom
Astrid Nordli month old
55 25 61 50 class size
Hvitt og Blått-rom
Vi er et dagsenter for 43 utviklingshemmede i Bergen. Vi har et lite hvitt rom, med boblerør, seng, fiberoptikk og snoezel-hjul. Vi har også et blått rom, med masasjebenk, eteriske oljer, hvilestol, og en stor kasse med forskjellige ting til sansestimulering og samspill.
Det Hvite Rommet, Storebølgen
Tone beate Grøtterød month old
96 23 76 30 class size
Det Hvite Rommet, Storebølgen
Storebølgen er endel av enhet for barn og unge med sterk funksjonshemming i Kristiansand kommune.Storebølgen består av 8 leilighete, samt store fellesarealer. Ett av rommene er et hvitt sanserom. Vi har også en liten sansehage med “lydfontener” og drivhus.

Sanserom, Sør- Odal Kommune, Skarnes
Marion Stenberg Hagen month old
95 05 11 80 class size
Sanserom, Sør- Odal Kommune, Skarnes
Sør-Odal kommune har hatt sanserom siden 1998, Rommene er nå blitt satt i stand ved hjelp av midler fra Sør-Odal sanitetsforening og Sør-Odal handicaplag, god hjelp og tips fra Klubben på Flisa og også noen tips fra Amajo, og gaver fra lokalt næringsliv og ansatte. Det hvite og det svarte rommet ligger i tilknytning til avdeling helse på SOAS, det blå, røde og grønne rommet ligger i tilknytning til terapibassenget i helsesenteret på Skarnes. Rommene, spesielt det hvite blir brukt daglig. I korridor og på sanserom er det utstilt bilder fra Kreative Odølinger, ved Jan Rune Nordholm, lyrikklerret og dikt, Anne-Kathrine Jernberg, foto, og Heidi Andreassen, hjerter. Pr. dags dato kan rommene brukes av alle som har behov for å oppleve ro, få økt energi, og få brukt sansene på en fin måte.
Toftetunet Avlastning
Rose-Marie Kvalsund month old
70 08 46 83 class size
Toftetunet Avlastning
Toftetunet Avlasting er ei av avdelingane under Bu og habiliteringsavdelinga i Herøy kommune. Vi driv med Avlasting for barn/ungdom 0-18 år og deler av dagtilbodet har også base her. Vi har no fått laga oss eit flott sanserom, det kviterommet, som vi gler oss til å ta i bruk.
Tynset sansesenter
Tynset sansesenter month old
62 48 58 98 class size
Tynset sansesenter
Tynset sansesenter eies og drives av Tynset kommune, og har vært i drift siden november 2011. Vi var så heldige å få tildelt midler gjennom Extra – stiftelsen, via Lions Tynset, samt at vi søkte midler fra lokale lag og foreninger. Det var disse midlene som gjorde det mulig for oss å innrede rommene.

Ragna Ringdals Dagsenter
stig@rrd.no month old
23 400 800 class size
Ragna Ringdals Dagsenter
Ragna Ringdals Dagsenter er hoveddriften til stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter. Stiftelsen ble godkjent i 1991 og erstatter tidligere stiftelser og eierforhold. Stiftelsen er utgått fra Støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo, som startet Ragna Ringdals Dagsenter i 1953.
Melhus Sansesenter
Veronica og Tove month old
72 85 85 17 class size
Melhus Sansesenter
Melhus Snoezelen senter har fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabilitering. Vi har besøk av barn, unge, voksne og eldre.
Åkershagan – Opplæring og aktivitetssenter
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter month old
62 56 24 60 class size
Åkershagan – Opplæring og aktivitetssenter
Snoezelen-senteret i Ottestad er en avdeling ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA). ÅOA er et kommunalt opplærings- og aktivitetssenter for mennesker med sammensatte lærevansker. Faglig har senteret personale med kompetanse og lang erfaring innen primærmotorikk, sanseintegrasjon, tidlig samspill og kommunikasjon, musikk/lyd og bevegelse.

Holmenkollen dagsenter og boliger
Kjerstin Himle month old
22 70 34 50 class size
Holmenkollen dagsenter og boliger
HDB består av tre dagsenteravdelinger, én avlastningsbolig og én barnebolig. Vi holder til i Oslo med avdelinger på Holmenkollen, Tryvann og Vinderen. Driften finansieres gjennom salg av dagsenter- og avlastning/barneboligplasser til bydelene. Ledige plasser blir utlyst til bydelene i Oslo.