Valen Sjukehus
Adalbjørg Bjørgvinsdottir, Torill Storhaug Fotland month old
53466451 Adalbjørg, 53466480 Torill class size
Valen Sjukehus
Vi åpnet som de første i Norge vårt «Rolige rommet» på Eining for sikkerhet og rehabilitering på Valen sjukehus, Helse Fonna HF 1.mars 2016. Avdelingen er en lukket døgnavdeling med pasienter med alvorlige sinnslidelser i kombinasjon med volds og aggresjonsproblematikk. Det er eit spesielt rom inne på avdelingen som gir sensorisk stimulerande avslapping. Kunnskap om […]
Lovisenberg diakonale sykehus
Hanne Ellevold Guntvedt (ergoterapeut), Kristine Myksvoll (fyioterapeut) month old
22996732 class size
Lovisenberg diakonale sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus psykiatrisk klinikk post 2 Vi er en intensiv psykiatrisk post med plass for 12 pasienter. Sansestua er på fløyen hvor pasientene trenger tettest oppfølging. Vi har hatt sansestua vår siden i desember 2010 og har ikke hørt om noen annen døgnpost i almenn psykiatrien som har satset slik på sansestimulering hittil. Målet […]
Tomaskirken
Tomaskirken
Fakta om Signo Signo er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke og ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest. Tidligere het den «Hjemmet for døve» Signos visjon: «Grenseløs tro på menneskets muligheter» Signo betyr «jeg tegner». Det understreker hvor viktig tegnspråk er hos oss, men vi benytter også tegn til tale, […]

Sorvald bo- og behandlingssenter
Merete Nordby month old
63 82 31 00 class size
Sorvald bo- og behandlingssenter
Vi er et bo-og behandlingssenter som rommer mange ulike brukergrupper. Her er beboere innenfor psykisk helsetjeneste, funksjonshemmede, inkludert avlastningsplasser for funksjonshemmede barn, demente og korttidsplasser for demente. Sanserommet vårt er utstyrt med en vibroakustisk stol, space projector, samt at man kan se masse naturbilder via pc/tv.
Senter mot incest og seksuelle overgrep
Randi Risstad month old
73 89 08 80 class size
Senter mot incest og seksuelle overgrep
Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør Trøndelag (Smiso), er en privat stifelse, og senteret drives etter selvhjelpsideologien. Smiso er et gratis lavterskel tilbud. Gjennom støtte, veiledning og felleskap skal smiso bidra til at mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom, skal oppleve nye muligheter til å leve med sin histore på. Smiso bruker sansemetoden for å gjøre våre brukere mer bevisst på hvordan de forholder seg til seg selv, kroppen og sine sanser.
Barne og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Ulrika Mossblad month old
32 80 30 00 class size
Barne og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF
Sanserommet ble åpnet i juni 2011 og ligger i tilknytning til pedagogisk avdeling. Det er innredet som et “hvitt rom” med bl. a vannseng, SenSit kulestol, Lille hvite huset, boblerør med saccomadrass rundt, fiberoptikk, lavalamper, prosjektør og hvite gulvmadrasser.