Hellemyr Barnehage
Marit Launes month old
98072187 class size
Hellemyr Barnehage
Kompetanseavdelingen i Hellemyr barnehage er en avdeling for barn fra 1-6 år med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen har i dag 9 plasser. Adresse Hellemyrtoppen 5 Postnr 4628 Poststed kristiansand Kontaktperson Marit launes Hjemmeside http://www.minbarnehage.no/hellemyrbhg Telefonummer(e) 98072187 E-postadresse marit.launes@kristiansand.kommune.no
Carpe Diem Barnehage
Siv Elise O. Finsås month old
98 67 25 38 class size
Carpe Diem Barnehage
Carpe Diem barnehage er en privat barnehage eid av Ulna AS. Vi har 4 avdelinger og er en barnehage med stort areal pr barn. Vi er opptatt av å dele barna i grupper og bruke alle våre felles rom med en mindre gruppe barn. Vi har 4 sanserom: GULT ROM med musikk og lyd, GRØNT ROM som inviterer til fysisk aktivitet og bevegelse, HVITT ROM innbyr til stillhet, ro og avslapning – musikk, lys, lyd og SVART ROM hvor mystikk og spenning er stikkord. Rundt barnehagen har vi mye flott natur og bruker aktivt det største sanserommet av alle – UTEROMMET.
Sanseroms Prosjektet
Rose Gube month old
94 79 99 09 class size
Sanseroms Prosjektet
Et \”hvilende\” enkeltmannsforetak. Har laget et kompendium og holdt noen foredrag i barnehager. Eget sanserom hjemme. Ønsker å utvikle meg og konseptet.

Det Hvite Rommet
Inger-Synnøve Johansen month old
67 16 40 25 class size
Det Hvite Rommet
Haug skole og ressurssenter er en offentlig skole som både er en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskole alder og et ressurssenter for spesialpedagogikk i barnehager og skoler. Skolens kapasitet er 120 elever og ressurssenteret kan gi hjelp til ca. 100 barn under opplæringspliktig alder.
Sentrum Barnehage
Anita Tomassen month old
78 43 50 59 class size
Sentrum Barnehage
Sentrum barnehage har latt seg inspirere av ulike sanserom og har etablert to sanserom i barnehagen, et hvitt til avslapping, og et grønt rom til aktivitet og opplevelser. Vi har en målsetning om å videreutvikle disse rommene, samt lage flere rom til ulike sanseaktivitetet.
Åkershagan – Opplæring og aktivitetssenter
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter month old
62 56 24 60 class size
Åkershagan – Opplæring og aktivitetssenter
Snoezelen-senteret i Ottestad er en avdeling ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA). ÅOA er et kommunalt opplærings- og aktivitetssenter for mennesker med sammensatte lærevansker. Faglig har senteret personale med kompetanse og lang erfaring innen primærmotorikk, sanseintegrasjon, tidlig samspill og kommunikasjon, musikk/lyd og bevegelse.

Ålesund Sansehus
Therese Fiskerstrand month old
70 17 44 60 class size
Ålesund Sansehus
Sansehus i tilknytning til en barnehage. Vi har 6 ulike sanserom. Les mer på våre hjemmesider!
Kulur Olsvika Barnehage
Charlotte Lerstad month old
70 14 81 00 class size
Kulur Olsvika Barnehage
Flere av Kulur sine barnehager har bruk av sanserom som del av sine satsingsområder. I prosjektfasen har vi inngått samarbeid med Melhus Sansesenter som har ti års erfaring fra å benytte sanserom i faglig sammenheng. I tillegg til deres kompetanse, får også personalet opplæring, og ett utvalg av personalet deltar også på ulike sansekonferansert for å øke kompetansen, holde seg oppdatert og innhente inspirasjon og ideer.
Ulstein Kompetansesenter
70 00 98 00 class size
Ulstein Kompetansesenter
Ulstein Kompetansesenter er eit pedagogisk ressurssenter inn mot barnehagar, grunnskular og vaksne.

TOA Spesialpedagogisk avdeling
Heidi Nilsen month old
(+47) 74 05 35 20 class size
TOA Spesialpedagogisk avdeling
Vi er en spesialpedagogisk avdeling tilknyttet et oppvekstsenter bestående av barnehage, barneskole og ungdomsskole. Alle våre elever har sosial tilknytning til sin klasse på skolen. Vi driver også mye med omvendt integrering og der er sanserommene mye i bruk.