Askøy trenings og aktivitetssenter
Askøy aktivitetssenter month old
56 15 58 40 class size

Askøy trenings og aktivitetssenter

  • Askøy trenings og aktivitetssenter, 5303 Erdal
  • 56 15 58 40 / 994 97 150

 

Litt om oss
Askøy trenings og aktivitetssenter (ATAS) er et dagsenter for utviklingshemmede i Askøy kommune.

På dagtid gir vi tilbud til 55 eldre utviklingshemmede fra kl 08 til 14.00. Målsetningen for denne gruppen er glede trivsel og velvære.

På ettermiddagstid legger vi til rette aktiviteter for utviklingshemmede barn/unge og for ungdom som har behov for fritidsaktiviteter som er tilpasset den enkelte.
Dette er aktiviteter som gis i samarbeid med skole og støttekontaktordningen i kommunen.

 

Les mer her