Avanti Dagsenter – Trondheim
Avanti Dagsenter month old
72 54 77 79 class size

Avanti Dagsenter – Trondheim

 

Litt om oss
Avanti er et tilbud, tilpasset personer med utviklingshemming, eller kognitiv svikt i omfattende grad. Vårt tilbud er også tilpasset personer som på grunn av hjernesllag,eller ulykke , ha mistet store deler av sitt ferdighetsrepertoar,og har omfattende omsorg behov

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å se film fra ett av sanserommene til Avanti

 

Snoezlen
Snoezelen er en viktig del av senteret . Dette rommet inneholder mange muligheter for behagelige og sanslige opplevelser. Her kan brukerne for eksempel ligge i vannseng i ”Verdensrommet” og fargerike planeter og figurer svever forbi på veggen mens selvvalgt musikk seiler rundt i rommet. eller det kan velges andre behagelige måter å bruke rommet på.

Generelt om Snoezelen
Snoezelen er ment stimulere sanser som syn, hørsel, lukt, bevegelse og berøring som skaper ro og stimulerer til nysgjerrighet. Snoezelen berører menneskets emosjonelle sanser på en svært spesiell og annerledes måte, eller som det er beskrevet i faglitteraturen: ” A different kind of world ”

Det kan i dag vises til gode, og i enkelte tilfeller oppsiktsvekkende resultater, i anvendelse av Snoezelen for alle typer mennesker, fra travle forretningsfolk til mennesker med ulike diagnoser. Eksempelvis kan nevnes psykisk utviklingshemmede, autister, mennesker med store atferdsavvik – utagering/kontrolltap/voldsatferd. Også for mennesker med psykiatriske diagnoser er Snoezelen blitt anvendt med oppsiktsvekkende resultater.

Snoezelen
Snoezelen har sitt utspring i Holland der det ble startet med tilrettelegging av et miljø som skulle bidra til avstressing og avslapning. I starten var dette tiltenkt travle stressede forretningsfolk slik at de skulle få oppleve avstressing og avslapning for derigjennom å få overskudd til å fortsette sin travle hverdag. Slik ble Snoezelen i starten tilrettelagt for å være en passiv rekreasjon, et slags “døseaspekt”. Selve ordet – Snoezelen – betyr egentlig ingenting, det er sammensatt av ordene sniffing og doozen og begrepet Snoezelen var skapt.

Multifunksjonshemmede
Snoezelen gir meningsfulle sanseopplevelser og øker livskvaliteten hos mennesker med muftifunksjons- hemming.

Erverver hjerneskader
Meningen med snoezelen er å skape opplevelser som fenger. Hjelperne må respektere klientens valg av aktiviteter, tempo aktiviteten skal presenters i og være åpen for ønsker.

Eldre mennesker med dement og alzheimer
Denne bruker gruppen er ofte utrygg og urolig. Et opphold i denne behagelige atmosfæren kan virker beroligende og føler seg tryggere

Asylsøkere
Mange asylsøkere sliter med voldsomme traumer. Snoezel kan været et tilbud for å koble ut tanke og stress for en stund.

Urolige barn
Barnehage og skoler med div.vansker har benyttet snoezelen med gode resultater. Personalet gir tilbakemeldinger om god effekt også etter opphold i rommet

Sykemeldte
Personer med ulike diagnose og har vært sykemedt lenger kan ha positiv opplever av bruker snoezel. De opplevelsene de får fra rommet hjelper dem å glemmer hverdagens problemer og smerter.

Voksenopplæring
Lærer bruker rommet sammen med multifunksjonsemmede elever til div. aktiviteter som samspill og kommunikasjon

 

Les mer her