Kulur Kvernabekken Barnehage
Kathrine Sandveen month old
(+47) 559 15 075 class size

Kulur Kvernabekken Barnehage

Norheimsvegen 24, 5243 Fana
(+47) 559 15 075
Kontaktperson: Kathrine Sandveen

Litt om oss: Kulur Kvernabekken Miljøbarnehage er en 4 avdelings barnehage. Vi har ett blått sanserom med fokus på taktil sansing. Vi samarbeider med Melhus sansesenter. Personalet har fått opplæring i Snoezelen og bruk av sanserom.

Les mer om oss på www.kulur.no