Kulur Olsvika Barnehage
Charlotte Lerstad month old
70 14 81 00 class size

Kulur Olsvika Barnehage

  • Nyelvmyrv. 11, 6019, Ålesund
  • 70 14 81 00
  • Charlotte Lerstad og Marte Kvisvik Larsen

 

Litt om oss
Flere av Kulur sine barnehager har bruk av sanserom som del av sine satsingsområder. I prosjektfasen har vi inngått samarbeid med Melhus Sansesenter som har ti års erfaring fra å benytte sanserom i faglig sammenheng. I tillegg til deres kompetanse, får også personalet opplæring, og ett utvalg av personalet deltar også på ulike sansekonferansert for å øke kompetansen, holde seg oppdatert og innhente inspirasjon og ideer.

 

Les mer her