Lovisenberg diakonale sykehus
Hanne Ellevold Guntvedt (ergoterapeut), Kristine Myksvoll (fyioterapeut) month old
22996732 class size

Lovisenberg Diakonale Sykehus psykiatrisk klinikk post 2

Vi er en intensiv psykiatrisk post med plass for 12 pasienter. Sansestua er på fløyen hvor pasientene trenger tettest oppfølging. Vi har hatt sansestua vår siden i desember 2010 og har ikke hørt om noen annen døgnpost i almenn psykiatrien som har satset slik på sansestimulering hittil.
Målet har vært gi pasientene våre mestringsorienterte alternativer til tvang, å være aktivt deltakende i å finne egne strategier i forhold til uro og aggresjon, i tillegg til muligheter for gode, strukturerende og samlende opplevelser og å kunne koble av fra tankekjør.
Erfaringene har vært overveldende positive. I oktober 2014 gjorde vi en liten oppsummering av bruken og fant ut at pasientene fant det de var ute etter i ca. 73% av besøkene på sansestua.
Frem til nå nylig var sansestua lukket utenom når pasientene hadde lagd avtaler med personale om bruk, men nå nylig har vi bestemt at stuen kan stå åpen dag og kveld, og at pasientene kan søke seg inn ditt uten avtale.

Adresse:
Ullevålsveien 2
Postnr:
0165
Poststed:
Oslo
Kontaktperson:
Hanne Ellevold Guntvedt (ergoterapeut), Kristine Myksvoll (fyioterapeut)
Hjemmeside:
lds.no
Telefonummer:
22996732
E-postadresse:
haeg@lds.no
c5c43b0c7894ac2be052fa4b2f28601b-IMG_3317 22021ce9250004674ba62dd5903ac548-IMG_3323 92c42a20c2260bd57850eda464300195-IMG_3324 28fce08670718139f50e5e99638786f8-IMG_3319 2c399abf5eb900be4d08ecae150a1900-IMG_3326 02f3b71a55871cc39075977b4ef2e7ab-IMG_3321 0b353ce254f7a7ff308b3f3942b1ca5b-IMG_3318 00e5c4da1c3e295b090e019afae0b8b9-IMG_3325