M-Basen – Tilrettelagt opplæring
(+47) 725 48 966 class size

M-Basen – Tilrettelagt opplæring

 

Litt om oss
M-basen er en del av opplæringstilbudet ved skolen og ligger sentralt til i 1. etg. i skolens bygning. Dette er et skoletilbud for multifunksjonshemmede elever. Vi kan ta imot elever fra hele Trondheim kommune. Alle elevene har individuelt tilpasset opplæring. Skoleåret 2007/2008 er det 4 elever og 7 fast ansatte ved M-basen. Vi har to assistenter, en hjelpepleier, 3 vernepleiere og en miljøterapeut som har universitetsutdanning og spes.ped.

Les mer her