Melhus Sansesenter
Veronica og Tove month old
72 85 85 17 class size

Melhus Sansesenter
Veronica og Tove

 

Litt om oss
Melhus Sansesenter har fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering og rehabilitering. Vi har besøk av barn, unge, voksne og eldre. Vi har 7 sanserom, en sanselig-gang og et stort inngangsrom. Våre besøkende kommer fra hele Sør-Trøndelag. Noen finner også veien fra steder i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Disse ønsker ofte en interessekartlegging eller en ekskursjon.

Sanserommene tilrettelegges spesielt for den enkelte ved for eksempel samspillsøkt mellom babyer og foreldre, barselbesøk, opplevelsesbesøk for barnehager, ukentlige timer til enkelt barn i barnehager og skoler, voksne enkeltpersoner som vil bli bedre kjent med egen sansning, og voksne som er tilknyttet dagsenter.

Sanseopplevelsene kan medvirke til en positiv utvikling hos den enkelte og gi en god opplevelse mennesker i mellom.
Dette kan være gjennom avslapning på vår vibrerende madrass, lek i sansegangen, prøve de spesielle gyngene våre, synge i mikrofon slik at det durer i gulvet, ligge i ballbassenget eller se hvordan tennene lyser i det mørke rommet.

 

Hjemmeside: www.melhus.kommune.no/sansesenter
Facebookside: www.facebook.com/MelhusSansesenter/