Hvite rom – haugesund
Kate Myrvoll month old
92 05 88 03 class size
Hvite rom – haugesund
Hvite rom – haugesund
Avanti Dagsenter – Trondheim
Avanti Dagsenter month old
72 54 77 79 class size
Avanti Dagsenter – Trondheim
Avanti er et tilbud, tilpasset personer med utviklingshemming, eller kognitiv svikt i omfattende grad. Vårt tilbud er også tilpasset personer som på grunn av hjernesllag,eller ulykke , ha mistet store deler av sitt ferdighetsrepertoar,og har omfattende omsorg behov
Sanseavdelingen i frisklivsenteret
Gunnar Thuve month old
35 54 72 61 class size
Sanseavdelingen i frisklivsenteret
Sanseavdelingen er et åpent stimuleringstilbud for alle. Sanseavdelingen i Frisklivsenteret er etablert på initiativ fra Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Sanseavdelingen har 6 ulike snoezelenrom.

Bø Arbeidssenter
Elisabeth Erikstein month old
35 06 11 82 class size
Bø Arbeidssenter
Bø Arbeidssenter er et dagsenter som gir tilbud til 16 utviklingshemmede personer idag. Vi har 3 sanserom på senteret.
Alfheim Aktivitetshus
Lillian Sorem month old
77 60 51 92 class size
Alfheim Aktivitetshus
Alfheim aktivitetshus er et aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming, lærevansker, psykiske lidelser og fysisk funksjonshemmede. Vi er tilsluttet kulturavdelingen i kommunen og har 4 band, teater, idrett for alle, fritidsklubb,sommerklubb og en del andre aktiviteter. Vårt sanserom er kun i startfasen. Vi har fått musikkseng, en del matter/puter og massasjestol. Vi prøver å få ferdigstillet sanserommet i løpet av 1. haldel av 2011 hvis økonomien holder. Er veldig interessert i gode løsninger samt ideer til ting man kan lage selv.
Nygårdshaugen Dagsenter
Eva Johansen month old
69 10 31 60 class size
Nygårdshaugen Dagsenter
Et dagsenter for utviklingshemmede. Sansestimulering er en viktig del av tilbudet til våre brukere. Våre 5 sanserom (hviterom, ballrom, taktilrom, boblebad og rom med vibrostol og løvbaldstol) blir også utleid til leietakere i nærliggende kommuner.

Hvitt og Blått-rom
Astrid Nordli month old
55 25 61 50 class size
Hvitt og Blått-rom
Vi er et dagsenter for 43 utviklingshemmede i Bergen. Vi har et lite hvitt rom, med boblerør, seng, fiberoptikk og snoezel-hjul. Vi har også et blått rom, med masasjebenk, eteriske oljer, hvilestol, og en stor kasse med forskjellige ting til sansestimulering og samspill.
Det Hvite Rommet, Storebølgen
Tone beate Grøtterød month old
96 23 76 30 class size
Det Hvite Rommet, Storebølgen
Storebølgen er endel av enhet for barn og unge med sterk funksjonshemming i Kristiansand kommune.Storebølgen består av 8 leilighete, samt store fellesarealer. Ett av rommene er et hvitt sanserom. Vi har også en liten sansehage med “lydfontener” og drivhus.
Sanserom, Sør- Odal Kommune, Skarnes
Marion Stenberg Hagen month old
95 05 11 80 class size
Sanserom, Sør- Odal Kommune, Skarnes
Sør-Odal kommune har hatt sanserom siden 1998, Rommene er nå blitt satt i stand ved hjelp av midler fra Sør-Odal sanitetsforening og Sør-Odal handicaplag, god hjelp og tips fra Klubben på Flisa og også noen tips fra Amajo, og gaver fra lokalt næringsliv og ansatte. Det hvite og det svarte rommet ligger i tilknytning til avdeling helse på SOAS, det blå, røde og grønne rommet ligger i tilknytning til terapibassenget i helsesenteret på Skarnes. Rommene, spesielt det hvite blir brukt daglig. I korridor og på sanserom er det utstilt bilder fra Kreative Odølinger, ved Jan Rune Nordholm, lyrikklerret og dikt, Anne-Kathrine Jernberg, foto, og Heidi Andreassen, hjerter. Pr. dags dato kan rommene brukes av alle som har behov for å oppleve ro, få økt energi, og få brukt sansene på en fin måte.

Toftetunet Avlastning
Rose-Marie Kvalsund month old
70 08 46 83 class size
Toftetunet Avlastning
Toftetunet Avlasting er ei av avdelingane under Bu og habiliteringsavdelinga i Herøy kommune. Vi driv med Avlasting for barn/ungdom 0-18 år og deler av dagtilbodet har også base her. Vi har no fått laga oss eit flott sanserom, det kviterommet, som vi gler oss til å ta i bruk.