Det Hvite Rommet
Inger-Synnøve Johansen month old
67 16 40 25 class size
Det Hvite Rommet
Haug skole og ressurssenter er en offentlig skole som både er en spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskole alder og et ressurssenter for spesialpedagogikk i barnehager og skoler. Skolens kapasitet er 120 elever og ressurssenteret kan gi hjelp til ca. 100 barn under opplæringspliktig alder.
Sentrum Barnehage
Anita Tomassen month old
78 43 50 59 class size
Sentrum Barnehage
Sentrum barnehage har latt seg inspirere av ulike sanserom og har etablert to sanserom i barnehagen, et hvitt til avslapping, og et grønt rom til aktivitet og opplevelser. Vi har en målsetning om å videreutvikle disse rommene, samt lage flere rom til ulike sanseaktivitetet.
Åkershagan – Opplæring og aktivitetssenter
Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter month old
62 56 24 60 class size
Åkershagan – Opplæring og aktivitetssenter
Snoezelen-senteret i Ottestad er en avdeling ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA). ÅOA er et kommunalt opplærings- og aktivitetssenter for mennesker med sammensatte lærevansker. Faglig har senteret personale med kompetanse og lang erfaring innen primærmotorikk, sanseintegrasjon, tidlig samspill og kommunikasjon, musikk/lyd og bevegelse.

Ålesund Sansehus
Therese Fiskerstrand month old
70 17 44 60 class size
Ålesund Sansehus
Sansehus i tilknytning til en barnehage. Vi har 6 ulike sanserom. Les mer på våre hjemmesider!
Kulur Olsvika Barnehage
Charlotte Lerstad month old
70 14 81 00 class size
Kulur Olsvika Barnehage
Flere av Kulur sine barnehager har bruk av sanserom som del av sine satsingsområder. I prosjektfasen har vi inngått samarbeid med Melhus Sansesenter som har ti års erfaring fra å benytte sanserom i faglig sammenheng. I tillegg til deres kompetanse, får også personalet opplæring, og ett utvalg av personalet deltar også på ulike sansekonferansert for å øke kompetansen, holde seg oppdatert og innhente inspirasjon og ideer.
Ulstein Kompetansesenter
70 00 98 00 class size
Ulstein Kompetansesenter
Ulstein Kompetansesenter er eit pedagogisk ressurssenter inn mot barnehagar, grunnskular og vaksne.

TOA Spesialpedagogisk avdeling
Heidi Nilsen month old
(+47) 74 05 35 20 class size
TOA Spesialpedagogisk avdeling
Vi er en spesialpedagogisk avdeling tilknyttet et oppvekstsenter bestående av barnehage, barneskole og ungdomsskole. Alle våre elever har sosial tilknytning til sin klasse på skolen. Vi driver også mye med omvendt integrering og der er sanserommene mye i bruk.
Holmenkollen dagsenter og boliger
Kjerstin Himle month old
22 70 34 50 class size
Holmenkollen dagsenter og boliger
HDB består av tre dagsenteravdelinger, én avlastningsbolig og én barnebolig. Vi holder til i Oslo med avdelinger på Holmenkollen, Tryvann og Vinderen. Driften finansieres gjennom salg av dagsenter- og avlastning/barneboligplasser til bydelene. Ledige plasser blir utlyst til bydelene i Oslo.
Mortenstua skole
post@mortenstua.no month old
(+47) 698 91 371 class size
Mortenstua skole
Mortenstua har i vinter(2010) fornyet vårt sanserom. Det har blitt kjøpt inn nye madrasser, sansemateriell (bryterstyrt), cd-spiller, og i tillegg fått nytt gulvbelegg og blitt malt.

Kulur Kvernabekken Barnehage
Kathrine Sandveen month old
(+47) 559 15 075 class size
Kulur Kvernabekken Barnehage
Kulur Kvernabekken Miljøbarnehage er en 4 avdelings barnehage. Vi har ett blått sanserom med fokus på taktil sansing. Vi samarbeider med Melhus sansesenter. Personalet har fått opplæring i Snoezelen og bruk av sanserom.