Sanseavdelingen i frisklivsenteret
Gunnar Thuve month old
35 54 72 61 class size

Sanseavdelingen i frisklivsenteret
Gunnar Thuve

Litt om oss
Sanseavdelingen er et åpent stimuleringstilbud for alle. Sanseavdelingen i Frisklivsenteret er etablert på initiativ fra Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Sanseavdelingen har 6 ulike snoezelenrom.

Snoezelen som betyr både å snuse og døse, er utviklet i Nederland.

 

Hvem er sanseavdelingen for?
Dette er et åpent regionalt tilbud til alle som ønsker å benytte seg av snoezelens sansestimuleringsmuligheter, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemning.

Med et tverretatlig samarbeid om drift gir sanseavdelingen, med sin unike måte å kombinere terapi, pedagogikk, aktivitet, avslapning og sanseopplevelser, et mangfoldig tilbud til alle mennesker.
Vi samarbeider tett med spesialpedagogiske tjeneste og Rehabiliteringstjenesten i kommunen, Høgskolen i Telemark avd H/S, og de øvrige leietakerne i Frisklivsenteret om utvikling av tiltak og opplæringsvirksomhet innen snoezelen.

Åpningstider
Sanseavdelingen er åpen alle hverdager fra kl 08.00 – 21.00 og lørdag/søndag fra kl 13.00 – 18.00. Vi følger skoleruta i Porsgrunn, men har åpent i høst- og vinterferiene.

Bruk og leie
Virksomhet for Kultur, Idrett og Fritid har ansvaret for drift og utleie, samt fritidsbruken (kveld og helger) av sanseavdelingen.
Alle ledige enkelttimer (dag/kveld/helg) bestilles i ekspedisjonen på Frisklivsenteret, tlf 35 54 72 70. Det koster fra kr 50 -310,- pr time (enkeltrom – grupper).
Sanseavdelingen er gratis for kommunens virksomheter.
Nye brukere må ha et introduksjonskurs ved første gangs bruk av senterets rom og utstyr. Det koster fra kr 180,- til 310,-.

Sesongleie/fast leie avtales med daglig leder Gunnar Thuve, tlf 35 54 72 61 eller e-post: gunnar.thuve@porsgrunn.kommune.no Søknadsfrister for vår og høstsesonger er 1.desember og 1. juni hvert år. Fordeling av timer skjer i samråd med PPT og rehabtjenestene.

Rom i sanseavdelingen
De 6 rommene er malt i fargene hvitt, rødt, blått, grønt, gult og sort. Ulike farger fremkaller ulike kjemiske reaksjoner i hjernen. Farger får oss til å reagere både psykisk og fysisk.
Inventar og utstyr i rommene stimulerer våre sanser med følbare inntrykk, musikk, lyd, vibrasjoner, ulike dufter og lyseffekter.
I et snoezelen-miljø gir ulike visuelle stimuli, både med og uten bevegelse, mulighet til å oppøve konsentrasjon, motorisk stabilitet og mobilitet.
På venstre lenkerad kan du se små videoklipp fra de 6 rommene vi har i sanseavdelingen.Jørn Steen har filmet barn fra Valhall barnehage.

Gult rom
Gul farge gir en varm fornemmelse. Fargen fremmer initiativ og gjør mennesket våken. Gult stimulerer innlæringsevnen, men den kan også stresse et menneske. Et musikk- og lydsnuserom
Se video

Rødt rom
Rødt er en varm farge. Fargen øker hjertevirksomheten og blodsirkulasjonen. Rødt er kjærlighetens farge. Den utløser behov for lunhet og tilbaketrekning. Et døserom.
Se video

Grønt rom
Det grønne rommet stimulerer til fysisk aktivitet og lek . Et snuserom for balanse og muskel/leddsansen.
Se video

Sort rom
Fluoriserende lys og fiberoptik gir svaksynte fargeopplevelser de ellers ikke kan få. Et snuserom for syns- og berøringssansen.
Se video

Blått rom 
Blått virker svalt og av-slappende på kroppen. Blått påvirker intellektet og de kognitive prosesser, og fargen knytter men-nesker tett sammen.
Et snuse- og døserom.
Se video

Hvitt rom 
Det hvite rommet er det meste populære snoezelenrommet. Innbyr til ro, avslapning, nærhet og stillhet. Et døserom, men også ideelt for musikklytting eller meditasjon.
Se video

Samarbeidsrelasjoner
Norsk snoezelennettverk
Sanseavdelingen er tilknyttet Norsk Snoezelennettverk, og du finner en lenke til nettverkets hjemmeside på høyre side. Nettverket arrangerer møter og kurs for ansatte/interesserte. Annet hvert år arrangeres det nordisk snoezelenkonferanse.

Kultur og eldre
I samarbeid med Høgskolen i Telemark, avd helse- og sosial og aktivitørene på sykehjemma har vi startet opp forsøk med bruk av snoezelen i to av sykehjemma.Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på www.kulturogeldre.net , der alle våre felles prosjekter omtales.