Senter mot incest og seksuelle overgrep
Randi Risstad month old
73 89 08 80 class size

Senter mot incest og seksuelle overgrep
Randi Risstad

  • Parkveien 17, 7030 Trondheim
  • 73 89 08 80 / 99 57 11 98
  • randi@smiso-st.no

 

Litt om oss
Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør Trøndelag (Smiso), er en privat stifelse, og senteret drives etter selvhjelpsideologien. Smiso er et gratis lavterskel tilbud. Gjennom støtte, veiledning og felleskap skal smiso bidra til at mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn/ungdom, skal oppleve nye muligheter til å leve med sin histore på. Smiso bruker sansemetoden for å gjøre våre brukere mer bevisst på hvordan de forholder seg til seg selv, kroppen og sine sanser.

På senteret har vi innredet 6 ulike sanserom, som bl.a inneholder massasjestol, kuledyne, gynge mm. Våre brukere får tilbud om \”sansetimer\” hvor vi bruker disse rommene.

 

Les merwww.smiso-st.no