Sentrum Barnehage
Anita Tomassen month old
78 43 50 59 class size

Sentrum Barnehage
Anita Tomassen

 

Litt om oss
Sentrum barnehage har latt seg inspirere av ulike sanserom og har etablert to sanserom i barnehagen, et hvitt til avslapping, og et grønt rom til aktivitet og opplevelser. Vi har en målsetning om å videreutvikle disse rommene, samt lage flere rom til ulike sanseaktivitetet.

Les mer på vår hjemmeside!