Sorvald bo- og behandlingssenter
Merete Nordby month old
63 82 31 00 class size

Sorvald bo- og behandlingssenter
Merete Nordby

 

Litt om oss
Vi er et bo-og behandlingssenter som rommer mange ulike brukergrupper. Her er beboere innenfor psykisk helsetjeneste, funksjonshemmede, inkludert avlastningsplasser for funksjonshemmede barn, demente og korttidsplasser for demente. Sanserommet vårt er utstyrt med en vibroakustisk stol, space projector, samt at man kan se masse naturbilder via pc/tv.