TOA Spesialpedagogisk avdeling
Heidi Nilsen month old
(+47) 74 05 35 20 class size

TOA Spesialpedagogisk avdeling
Heidi Nilsen

  • Skoleveien 1, 7600, Levanger
  • 74 05 35 20

 

Litt om oss
Vi er en spesialpedagogisk avdeling tilknyttet et oppvekstsenter bestående av barnehage, barneskole og ungdomsskole. Alle våre elever har sosial tilknytning til sin klasse på skolen. Vi driver også mye med omvendt integrering og der er sanserommene mye i bruk.

 

Les mer her