Tomaskirken

Fakta om Signo

 • Signo er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke og ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest. Tidligere het den «Hjemmet for døve»
 • Signos visjon: «Grenseløs tro på menneskets muligheter»
 • Signo betyr «jeg tegner». Det understreker hvor viktig tegnspråk er hos oss, men vi benytter også tegn til tale, taktilt tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått.
 • I dag er arbeidet organisert i åtte virksomheter med nesten til sammen 1000 ansatte.
 • Signo gir et landsdekkende tegnspråklig tilbud til 660 døve og 161 døvblinde døve og døvblinde med og uten tilleggsfunksjonshemning.
 • Signo er i etablert i Oslo, Andebu, Sandefjord, Bergen og Trondheim.
 • Brukere får bo- og omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud, undervisning i grunn- og videregående skole og voksenopplæring i et tegnspråklig miljø.
 • Signo gir også arbeidstilbud i egne bedrifter og bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir vi eksterne tjenester som utredning, veiledning og kurs.
 • Signo har bistandsarbeid i Afrika og Kina
 • Signo har et totalbudsjett for alle sine virksomheter på 500 millioner og er finansiert via avtaler med kommunene og statlig finansiering.
 • Tomaskirken i Andebu er verdens første sansekirke. Den legger til rette for at mennesker som ikke ser og/eller hører skal kunne ta del i kirkelige handlinger og fellesskap med Gud og mennesker.
 • Tomaskirken har fått navn etter disippelen Tomas som måtte bruke hendene for å kjenne etter om Jesus virkelig var stått opp fra døden.
 • Tomaskirken er plassert på Sukke i Andebu, Vestfold. Her har Signo fire av sine åtte virksomheter. Kirken skal være åpen for alle beboerer og ansatte i Andebu, men er også en kirke for hele Signo.
 • Signo har 90 brukere i Andebu og om lag 500 ansatte.
 • Inn i kirken ligger verdens største vibrasjonsgulv, 52 kvm. Det har 54 vibrasjonselementer (basshøyttalere) montert under eikegulvet. De er koblet til 27 forsterkere a’ 250 w. Menigheten sitter oppå vibrasjonsgulvet og kan sanse musikk og rytmer gjennom kroppen fra preludium til postludium.
 • I kirkegulvet er det ledelys for de som ser litt.
 • Kirken har sitt eget lysorgel som skal spille i takt med musikken som fremføres.
 • På en av veggene er det monter en steinvegg med rennende vann til å ta og føle på.
 • I døpefonten skal det være rennende vann.

http://www.nrk.no/vestfold/verdens-forste-sansekirke-1.10460390

 

IMG_1926     IMG_1925     IMG_1924