Ulstein Kompetansesenter
70 00 98 00 class size

Ulstein Kompetansesenter

 

Litt om oss
Ulstein Kompetansesenter er eit pedagogisk ressurssenter inn mot barnehagar, grunnskular og vaksne. Vi held til i 2. høgda i bygg 4 på Borgstein. Innkøyring i retning Rema 1000, men hald til venstre. Inngang mellom Tess og Hjelp 24.

 

Vi har fylgjande tenester

– Norsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar
– Introduksjonsprogram for flyktningar
– Grunnskule for vaksne
– Lærlingar
– Logopedi
– Spesialpedagogisk hjelp for førskuleborn
– Spesialundervisning for vaksne
– Snoezelen (sansemotorisk stimulering)

 

 

 

 

 

 

 

Les mer her