Nettverket norske sanserom er en interessegruppe. Vi har som mål å samle, utvikle og spre kunnskap, interesse og erfaring om sansestimulering, sanserom og Multisensory Enviroment (MSE), også kalt snoezelen. 

I første omgang har vi tilrettelagt for en møteplass på nettet. Her kan alle som ønsker det hente kunnskap, få ideer og inspirere hverandre til å finne kreative løsninger.

 

Følg oss på facebook for
sanselige oppdateringer!