Nettverket norske sanserom er en interessegruppe. Vi har som mål å samle, utvikle og spre kunnskap, interesse og erfaring om sansestimulering, sanserom og Multisensory Enviroment (MSE), også kalt snoezelen. 

I første omgang har vi tilrettelagt for en møteplass på nettet. Her kan alle som ønsker det hente kunnskap, få ideer og inspirere hverandre til å finne kreative løsninger.

Har du spørsmål eller innspill, eller lurer på noe rundt temaet sansestimulering/snoezelen, – ta gjerne kontakt med en av oss i styret. Kanskje vi kan hjelpe deg, – eller sende deg videre til noen som kan!

Møt styret vårt

Veronica Skjønberg

Tittel: Leder/Økonomi
Telefon: +47 938 12 993
E-postadresse: mailto:snoezelen@melhus.kommune.no

Marthe E Holmeide

Tittel: Nestleder
Telefon: +47 938 12 993
E-postadresse:

Marthe.Eidissen.Holmeide@melhus.kommune.no

Katrine Moe

Tittel: Styremedlem
Telefon: +67 15 31 30
E-postadresse: sansehuset@baerum.kommune.no

Sissel Søbakk Dalen

Tittel: Varamedlem

E-postadres:sisselda@hotmail.com